روش های پرداخت در سایت چادردوزی پرستار توسط درگاه آنلاین زرین پال صورت می پذیرد .